Kosonoga, J. (2015). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14. Ius Novum, 9(3), 201–209. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/401