Wolniaczyk, K. (2013). Konferencja na temat: "Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego". Ius Novum, 7(2), 240-246. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/220