Wyrembak, J. (2013). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 roku V ACa 730/13. Ius Novum, 7(2), 211–219. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/217