Stefański, R. (2013). Przegląd uchwał Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2012 r. Ius Novum, 7(2), 174–210. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/216