Szczepańska, I. (2013). Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ius Novum, 7(2), 143-173. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/215