Kamińska, K., & Strzelczyk, R. (2013). Status prawny spółki partnerskiej. Ius Novum, 7(2), 136–142. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/214