Zgoliński, I. (2013). Właściwości sądu w postępowaniu klauzulowym: uwagi na kanwie art. 3 § 1 k.k.w. Ius Novum, 7(1), 81–89. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/210