Filek, B. (2013). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11. Ius Novum, 7(1), 199–209. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/206