Kosonoga, J. (2013). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10. Ius Novum, 7(1), 192–198. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/205