Buonocore, C. (2013). Usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym: między liberalizacją a ochroną interesu publicznego. Ius Novum, 7(1), 179–191. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/204