Sadowski, P. (2013). Imigracja do Zjednoczonego Królestwa po II wojnie światowej w świetle zmian brytyjskiego prawa o cudzoziemcach. Ius Novum, 7(1), 163–178. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/203