Cebera, A. (2023). Nowa procedura doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym. Ius Novum, 17(2), 158–180. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1371