Sekuła-Leleno, M. (2023). Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym . Ius Novum, 17(2), 140–157. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370