Tużnik, M. R. (2023). Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Ius Novum, 17(2), 63–74. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366