Walencik, D. (2023). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21. Ius Novum, 17(1), 130–144. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik