Żukowski, L. J. (2023). Rozwód a dobro dziecka jako przedmiot badań w OZSS. Perspektywa prawno-psychologiczna. Ius Novum, 17(1), 112-129. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.7/l.j.zukowski