Hrynicki, W. M. (2023). Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej . Ius Novum, 17(1), 76–92. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki