Borski, M. (2023). Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych . Ius Novum, 17(1), 54–75. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski