Poniatowski, P. (2023). Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein . Ius Novum, 17(1), 40–53. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski