Kąkol, C. (2022). Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r. Ius Novum, 16(4), 7–22. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1333