Gubała, M. (2022). Administracyjne kary pieniężne w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Ius Novum, 16(3), 167–187. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.32/m.gubala