Rzewuska, M. (2022). Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda. Ius Novum, 16(3), 45–62. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska