Kulesza, C. (2022). Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz. Ius Novum, 16(2), 39-56. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza