Stefańska, B. J. (2022). ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE. Ius Novum, 16(1), 117–132. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska