Kania-Chramęga, A. (2022). REKTORSKIE UZNANIE CZYNU STUDENTA JAKO PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO MNIEJSZEJ WAGI. Ius Novum, 16(1), 102–116. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.6/a.kania-chramega