Balcarek, S. (2022). KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO. Ius Novum, 16(1), 45–58. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.3/s.balcarek