Jasiuk, E., & Wosiek, R. (2022). CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE. Ius Novum, 16(1), 27-44. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek