Ślebzak, K., & Zieliński, M. J. (2022). ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2. Ius Novum, 16(1), 5–26. https://doi.org/10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk