Stefański, R. A. (2021). Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok. Ius Novum, 15(3), 105-132. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.24/r.a.stefanski