Gajda, K. (2021). Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim. Ius Novum, 15(3), 81-104. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.23/k.gajda