Kasprzyk, P. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20. Ius Novum, 15(2), 141-151. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk