Szustakiewicz, P. (2021). Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Ius Novum, 15(2), 41–50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz