Kruk, M. (2021). Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej. Ius Novum, 15(2), 5–24. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk