Dąbrowski, J. A. (2020). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18. Ius Novum, 14(4), 205–215. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski