Sosik, R. (2020). Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym. Ius Novum, 14(4), 66–79. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik