Dąbrowski, Łukasz D. (2016). Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ius Novum, 10(4), 157–169. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174