Kosonoga-Zygmunt, J. (2016). Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolnoƛci (art. 37a k.k.). Ius Novum, 10(4), 133-143. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1171