Jacek. (2016). Skład sądu na rozprawie głównej. Ius Novum, 10(4), 83–101. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1166