Natalia. (2016). Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Ius Novum, 10(3), 329–346. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1158