Ślebzak, & Jacek. (2016). Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne. Ius Novum, 10(3), 274–300. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1156