Adrian. (2016). Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli. Ius Novum, 10(3), 179–194. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1152