Tóthová, M. (2020). Pozycja głowy państwa w procesie realizacji posiadanego upoważnienia do mianowania. Ius Novum, 14(1), 17–34. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova