Czerwińska, D. . (2020). Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ius Novum, 14(1), 79–94. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska