Sobota, M., & Jawecki, B. (2019). Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym. Ius Novum, 13(4), 114–134. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki