Dzierżanowski, W. (2019). Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności. Ius Novum, 13(3), 210–222. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.38/w.dzierzanowski