Goldiszewicz, A. (2019). Bitcoin a pieniądz – cywilnoprawna analiza pojęcia . Ius Novum, 13(3), 195-209. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.37/a.goldiszewicz