Drozdek, A. (2019). Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa. Ius Novum, 13(3), 177–194. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.36/a.drozdek