Błoński, M. (2019). Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii. Ius Novum, 13(3), 134–153. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.34/m.blonski