Stefańska, B. (2019). Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu ze względu na właściwości przedmiotu czynności wykonawczej. Ius Novum, 13(3), 17-32. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.29/b.j.stefanska