Bielski, K., & Szustakiewicz, P. (2019). Ordynator jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ius Novum, 13(2), 194-206. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.2.2019.22/p.szustakiewicz/k.bielski